Yenileşim Yönetimi 8-10 Kasım 2010 19. Kalite Kongresi   İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi
Yenileşim Yönetimi
Dünyamız doğal kaynaklarıyla, bilimin ve teknolojinin sağladığı kazanımlarla  insanlığın gelişimi için yeni fırsatlar sunarken, bir yandan da demografik  değişimler, iklim, çevre ve güvenlik alanlarındaki endişe veren gelişmelerin  doğurduğu sorunlarla yüz yüze gelmektedir. Yeni sorun ve fırsatlara çözüm üretmek ise kamu yönetimleri, sivil toplum  kuruluşları ve özel kesim için oluşturulması ve geliştirilmesi gerekli bir yeterlilik ve beceri unsuru olmuştur. Yenileşim bu ortamda hem rekabetçi olabilmenin, hem de sorunlara karşın  insanlığın ortak ideali olan barış ve refah içinde yaşamın ana itici gücü olarak ortaya çıkmaktadır. Yenileşimde başarılı ülkelerin yaşam boyu öğrenme ve araştırma-geliştirme  alanlarında anlamlı harcamalarının yanında, insan kaynaklarının  geliştirilmesinde, yeni teknoloji, ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve  benimsenmesinde birçok yöntem ve aracı başarı ile kullandıkları  gözlenmektedir. Teknolojik yenileşimin ve araştırma – geliştirmenin yanı sıra birçok ülke ve kuruluş yenileşimde tasarım  yetkinliğinin de temel bir rekabet unsuru olduğunu kavramış ve tasarıma ilişkin ölçütleri de yenileşim  göstergelerine eklemişlerdir. KalDer de referans yönetim ve değerlendirme modeli olarak her kesimden kuruluşa önerdiği EFQM  Mükemmellik Modeli’nin yenileşim ve yaratıcılığı temel bir mükemmellik kavramı olarak ele almasından yola  çıkarak 19. Kalite Kongresi’nin ana temasını “Yenileşim Yönetimi-Sorun Çözme Sanatı” olarak  belirlemiştir. Amacımız kamu,  özel kesim ve STK’lardan yönetici ve uzmanların öncü yaklaşımları ve uygulamaları  tartışmaları, sorgulamaları ve kendi kuruluşları için yeni düşünceler geliştirmeleridir. Ana tema, küresel, bölgesel ve ülke düzeyinde, uygulamacılar, uluslararası uzmanlar ve Türkiye’nin fikir  önderleri tarafından ele alınacaktır.  
19. Kalite Kongresi Programı için lütfen tıklayınız
19. Kalite Kongresi Broşürü için lütfen tıklayınız